Type of accommodation

More options

Onze Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij het boeken van uw vakantie bij BlumenRiviera GmbH

Algemene voorwaarden BlumenRiviera GmbH Inhoudsopgave

A / 1 – 5 : Gebruiksvoorwaarden
 1. 1 Zorgplicht
 2. 2 Schade en storingen
 3. 3 Facilitieiten en toezichthoudende taak
 4. 4 Huisdieren
 5. 5 Opkuis
B / 6 – 11 : Intrekking en betalingsvoorwaarden
 1. 6 Betaling van de reissom
 2. 7 Bijkomende kosten
 3. 8 Intrekking door de verhuurder
 4. 9 Disimbursement van de reissom
  • 10 a een melding van defecten
  • 10 b Formele kennisgeving vóór de beëindiging
 5. 11 Wachttijden
C / 12 -18: Verdragsluitende partij, basis van contractant jurisdictie
 1. 12 Agency contract
 2. 13 Verdragsluitende partij en de afronding van het contract
 3. 14 Bevestiging van het contract
 4. 15 Veranderingen
 5. 16 Contracttalen
 6. 17 Jurisdictie
 7. 18 Vordering

A ) Gebruiksvoorwaarden :

1.Zorgplicht

De klant heeft het recht op het gebruik van het onroerend goed met inbegrip van het meubilair en voorzieningen. Het is de verplichting van de huurder om de eigendom inclusief alle voorzieningen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebruiken. Het is de plicht van de huurder in de periode van verhuur onmiddellijk kennis te geven van elke schade die is veroorzaakt aan het pand door de huurder zelf of hun gasten en deze zo nodig te vervangen. De accommodatie is uitsluitend voor vakantiedoeleinden.

2.Schade en storingen

In het geval van onvoorziene schade (bij voorbeeld van lekkage) is de huurder verplicht samen te werken binnen de bepalingen van de huurovereenkomst, om de schade tot een minimum te beperken of te vermijden en om deze informatie onmiddellijk aan de eigenaar aan te geven.

3. Facilitieiten en toezichthoudende taak

Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de verschillende faciliteiten zoals zwembad, keuken, speeltuin enzevoort, op eigen risico gebruikt worden. Kinderen moeten begeleiding staan en duidelijk gewaarschuwd worden voor gevaren rondom het huis van hun ouders of degene die verantwoordelijk is voor hen.

4. Huisdieren

Huisdieren kunnen slechts worden toegelaten na overleg met ons en onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5. Opkuis

Op de dag van vertrek, zal de huurwoning een eenvoudig reiniging ondergaan door de huurder, bij het uitchecken tot 10:00 uur. Dit omvat ook de keuken, het beddengoed en het opruimen en wegzetten van alle servies, het legen van de koelkast en kasten legen van alle gekochte objecten alsmede zorg dragen dat alle prullenbakken geledigt zijn, het vegen van alle kamers, zodat het interieur presentabel is bij vertrek.

B ) Intrekking en betalingsvoorwaarden

6. Betaling van de reissom

Pas nadat het totale bedrag volledig is betaald, is het toegestaan om bezittingen van de huurder in het huis te plaatsen met het overeenkomstige aantal mensen, zoals overeengekomen in het huurcontract.

7.Bijkomende kosten

Bijkomende kosten zoals water, gas en elektriciteit zijn bij normaal gebruik in de prijs inbegrepen. Uitzonderingen op deze regel; zie extra kosten in het contract. Mogelijke extra verwarmingskosten zal altijd afzonderlijk worden gefactureerd.

8. Intrekking door de verhuurder

De verhuurder kan zich uit de huurovereenkomst trekken: a) zonder kennisgeving, indien het gedrag van de huurder anderen in gevaar brengt of zich afwijkend gedraagt volgens de regels van de overeenkomst. b) zonder aankondiging, wanneer onvoorziene omstandigheden de reis van de huurder moeilijk, gevaarlijk of onmogelijk maakt.

9. Disimbursement van de reissom

Door intrekking van de hierboven genoemde geval: 8a) worden de kosten van de vakantie is verbeurd verklaart. 8b) vóór het begin van de reis zal er een volledige en onmiddellijke terugbetaling van alle middelen worden voldaan, waarbij extra eisen van teruggave uitdrukkelijk zijn uitgesloten. 8b) na de aanvang van de reis zal een deel van de vakantiekosten worden geretourneerd.

10 a. Kennisgeving van tekortkomingen

Indien de reis niet wordt uitgevoerd zoals bepaald in het contract, kan de klant vergoeding eisen.Echter, de klant is verplicht om reisgebreken onmiddellijk te melden aan de reisorganisator. Zou hij verwijtbaar nalaten om dit te doen, dan zal er geen vermindering van reiskosten vergoed worden. Deze bepaling is niet van toepassing indien de aankondiging duidelijk nergens op gebaseerd is, of onaanvaardbaar is om een aantal verwijtbare redenen.De klant is verplicht om de reisorganisatie onmiddellijk op de hoogte te brengen over zijn kennis van tekortkomingen op de vakantie locatie of in het reisorganisatie hoofdkwartier, aldaar. De klant zal duidelijk geïnformeerd worden over de toegankelijkheid van het reisorganisatiebestuur of de reisorganisator ter plekke, in de omschrijving van haar dienstverlening, of in reisdocumenten. De reisorganisatie is verplicht schadeloosstelling te leveren, voor zover dit van toepassing is. De reisorganisatie is echter niet bevoegd, om vorderingen van de klant direct in the willigen.

10 b. Vaststelling van termijnen voor de annulering

Als een klant het reiscontract in overeenstemming met artikel § 615e van de federale grondwet (BGB) wilt beëindigen als gevolg van een reis deficiëntie van het type beschreven in paragraaf § 615c van dezelfde grondwet, of onaanvaardbaarheid om een belangrijke reden door de reisorganisator, moet de klant de reisorganisator een voldoende termijn van tijd gunnen ten behoeve van het verstrekken van een passende oplossing. Deze bepaling is niet alleen van toepassing in gevallen waarin remedie onmogelijk lijkt of geweigerd wordt door de reisorganisator, dan wel indien onmiddellijke beëindiging van het contract wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de klant, die erkend wordt door de reisorganisator.

11. Wachttijden

De overeenkomst is bindend en de huurprijs moet volledig worden betaald, zelfs indien de huurder niet arriveert bij de huurwoning. Bij annulering na 40 dagen vóór de datum van aankomst, is 30% van de huurprijs verbeurd.

Intrekking: 40 dagen voor aanvang van de huurperiode: 40% van de huurprijs

30 dagen voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huurprijs

15 dagen voor aanvang van de huurperiode: 70% van de huurprijs

14 tot 5 dagen vóór: 85% van de huurprijs. In geval van een latere intrekking, zal de huurprijs volledig worden verbeurd.

C ) Verdragsluitende partij, basis van contractant jurisdictie

12. Agentuurovereenkomst

De accommodatie is verhuurd door BlumenRiviera GmbH.

13 Verdragsluitende partij en de afronding van het contract<

Het contract zal worden opgeslagen en kunt u ook na het boeken nog inzien op uw klantenpagina onder het punt: 'correspondentie'.

Verhuurder :

BlumenRiviera GmbH

Ossannastr. 7

D-80999 München

Tel. +49 170 48 58 68 6

Management : Raul Cocca

hoofdkwartier München

HRB 214556, District Court München

USt-IdNr.: DE296899182

14.Bevestiging van het contract

Bij bevestiging krijgt u het adres van het huurobject. U kunt alle benodigde informatie omtrent uw accomodatie vinden onder de rubriek "Belangrijke informatie voor uw aankomst" in het klantenmenu. Deze worden u 2 weken voor aankomst via e-mail doorgestuurd.

15. Veranderingen

Wijzigingen van deze overeenkomst is niet geldig, tenzij de wijzigingen uitdrukkelijk door ons schriftelijk is bevestigt.De nietigheid van afzonderlijke bepalingen van deze huurovereenkomst leidt niet tot de nietigheid van de gehele huurovereenkomst.

16.Contracttalen

Schriftelijk verkeer en verdragen kunnen opgesteld worden in het Engels, Duits en Frans.

17.Jurisdictie

De plaats van de bevoegdheid voor beide partijen is München / Duitsland.

18. Vordering

Voor klachten en vorderingen van BlumenRiviera GmbH tegen u, geldt de wet van uw land van verblijf als toepassing. Voor vorderingen op contractanten die handelaars, rechtspersonen onder publiek of privaat recht, of personen, wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland, of wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend, zal de plaats van jurisdictie in de kantoren van BlumenRiviera GmbH plaatsvinden.

© 2000 - 2023 BlumenRiviera GmbH Vakantiehuizen & accommodatie huur in Ligurië

Fouten en wijzigingen voorbehouden, aanbod geheel vrijblijvend..

Last Update: 17.04.2018 01:05:46