Roze bloemen en een cactus op een heuvel in Ligurië

Fauna en Flora

Vanwege de geografische ligging, de complexe geomorfologie en het lokale klimaat, heeft Ligurië een opvallende en gevarieerde flora ontwikkelt met meer dan 3200 verschillende soorten planten, struiken en grassen

De primaire flora is Mediterraan; in het westen ziet u meer Pyreneese en Provençaalse soorten, terwijl u in de hoger gelegen delen Alpine plantsoorten tegenkomt.

Flora

Bloemen in de Hanbury tuinen in Ligurië

Al deze soorten doen het goed en hebben veel lokale karakteristieke planten (endemie) gecreëerd; vooral de grotere planten, zoals olijf- en kastanjebomen en wijnstokken

maar ook de plaatselijke naaldbossen en de citrusbomen die verbouwd worden aan de kust en op de terrassen op het platteland. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw werden veel uitheemse soorten, voornamelijk afkomstig uit Noord-Afrika, geïntroduceerd in de drukke handelsgebieden. Een voorbeeld hiervan is de palmboom, dat een statussymbool van de Riviera is geworden. Sommige planten, zoals magnolia's, kwamen uit Azië.

Het Ligurische klimaat maakt het mogelijk voor deze planten om te groeien, terwijl ze normaal gesproken verdrongen worden door de autochtone flora. Een schitterend voorbeeld hiervan is de Hanbury Tuin bij Ventimiglia, die ontstond door het initiatief van Thomas Hanbury en de Duitse tuinier Ludwig Winter.

Winter is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zuidwestelijke regio tot de ‘Bloemen Riviera’. De meest voorkomende palmen die u tegenkomt aan de Riviera zijn de Canarische dadelpalm (Phoenix canariensis), met z’n dikke, korte stam en de ‘echte’ dadelpalm (Phoenix dactylifera), met z’n smalle, hoge stam.

Prachtige Ligurische natuur

De evolutie van de inheemse plantsoorten, die alleen hier worden gevonden, hebben we te danken aan de ijstijd die de migratie veroorzaakte van veel soorten die oorspronkelijk in midden- en noord-Europa werden gevonden. De exemplaren die hier tegenwoordig worden gevonden, zijn in wezen levende fossielen van Europese flora en daarom wetenschappelijk van belang. De beste exemplaren hiervoor worden gevonden in het westen van Ligurië in Toraggio en Pietravecchia.

Kuststrook - Macchia: 0-200 boven de zeespiegel

De oorspronkelijke Macchia wordt niet veel gezien, wat komt door de intensieve veranderingen in de kuststrook door de mens. De Ligurische Macchia kan worden gevonden tot op 400 meter boven de zeespiegel en bestaat voornamelijk uit gaspeldoorn, wolfsmelk (euphorbia dendroides), zonneroosje (Cistus salvifolius, albidus monspeliensis), spoorbloem (Centranthus ruber), mastiekbomen, maagdenpalm, aardbeibomen, steeneiken (Quercus ilex), en ook aromatische kruiden zoals tijm, lavendel en rozemarijn. Typische bomen in de Macchia zijn de inheemse Campanula sabatia (provincies Imperia en Savona) en Campanula isophylla (regio rond Finale Ligure). 

Maquis in Ligurie

Heuvelsteppe: 200 - 800 meter boven de zeespiegel

De heuvelsteppe wordt overheerst door olijfgaarden en in het westen kan het een hoogte van 800 meter bereiken. In deze omgeving zult u narcissen (Narcissus psuedo-narcissus, Narcissus peoticus), lelies (Alium nigrum), gekapperde kalfsvoet (Arisarum vulgare) en vele orchideeën van de soort Orchis (maculata, mascula, militaris) en spiegelorchissen (Ophrys spegodes, fuciflora, apifera, arachnitiformis, fusca, bertononii) tegenkomen. Ook vindt u hier dennen (Pinus pinaster, Pinus pinea), donzige eik (Quercus pubescens), steeneik (Quercus petraea), de eikenboom (Quercus robur), lijsterbes (Sorbus aucuparia), berk (Betula pendula) en beuk (Fagus silvatica). Bloemen die hier worden gevonden zijn bijvoorbeeld de Ligurische crocus (Crocus ligusticus), Tyrreense silene (Silene tyrrhena), cyclamen (Cyclamen purpurscens), pioenrozen en hondstand.

Denneboom in Ligurië

Berggebied: 800 - 2000 meter boven de zeespiegel

Het berggebied begint met dichtbegroeide bossen met kastanjes, beuken en eiken, die overgaan in naaldbossen met veel verschillende dennensoorten. Hierna gaat het over in lariksbossen die op hun beurt weer overgaan in grasland. De flora is rijk en vol inheemse soorten. Een bijzonderheid voor deze regio zijn de Mediterrane soorten in de hoger gelegen gebieden en de Noord-Europese soorten in de lager gelegen gebieden. De klokbloem (Phyteuma cordatum balbisii) heeft de ijstijd overleefd en wordt genoemd als één van de meest zeldzame bloemen van de Ligurische flora. Andere zeldzamen bloemen zijn: de anjer (Moehringia lebruni), de Alpenkwastjesbloem (Soldanella alpina), wolfsklauw en verschillende soorten cypergrassen die voornamelijk bij Rezzoaglio te vinden zijn.

Kastanjeboom in Ligurië

Fauna

De fauna in Ligurië is net zo interessant als de flora, met veel inheemse soorten die zich hebben ontwikkeld door de tijd heen door geïsoleerd te zijn. Ondanks dat de condities niet gunstig zijn, door toedoen van de mens (door bosbranden, vervuiling, misbruik van pesticides en natuurlijk de jacht), is de fauna nog steeds veelzijdig. De Ligurische fauna is Mediterraan en laat invloeden zien vanuit de Provence en Toscane. Sommige soorten hebben zelfs kenmerken van ver weg gelegen gebieden over zee (Marokko, Sardinië, Corsica). Een aantal inheemse soorten werden gekoesterd, maar meer voor de jacht dan uit liefde voor de natuur.

Walvis zwemmen in Ligurië

Zeefauna

Dolfijnen, bultruggen, schildpadden en veel haaiensoorten zijn zeldzamer vergeleken met vroeger, maar zijn er nog steeds. Zeevogels doen het hier goed, zoals de jan-van-gent, de pijlstormvogel, de zeemeeuw en de aalscholver. Tijdens hun migratie, kunt u zeezwaluwen en eenden zien die hier uitrusten. In de moerasachtige gebieden van de rivierdelta’s kunt u reigers en kraanvogels vinden.

Zoogdieren

De zoogdieren van Ligurië zijn overal te vinden en zijn over het algemeen hetzelfde. U kunt hier vossen, eekhoorns, konijnen, dassen, steenmarters, slaap- en tuinmuizen, egels en everzwijnen vinden. Herten werden hier geïntroduceerd, en doen het goed hier, maar zijn niet inheems.

Vogels

Naast de gewone vogels zoals de merel, de vink etc. kunt u ook de heggenmus, de blauwe rotslijster, de specht, de jynx, de rode rotslijster en de koekoek vinden tot hoog in de bergen. Uilen en roofvogels komen veel voor. De steenuil, dwergooruilen en kerkuilen leven in de nabijheid van mensen. De bosuil, de ransuil en de oehoe zijn echter erg schichtig. Roofvogels die hier leven zijn: de slangenarend, de buizerd, de torenvalk, de zwarte wouw, de wespendief, de havik, de sperwer en op de rotswanden aan de kust kunt u vaak steenarenden zien. Soms kunt u bij Levante slechtvalken waarnemen.

Een zeemeeuw bevindt zich op een rots in Ligurië

Reptielen en amfibieën

In de reptielenwereld kan hier de trapslang, esculaapslang, de Europese masticophis, de gladde slang en de aspisadder worden gevonden. Boven de 1800 meter neemt de alpenlandsalamander het over van de vuursalamander. De levende barende of kleine hagedis hoort hier thuis tot in de hoogste gebieden van de Alpen en de Apennijnen. Sommige salamanders zijn inheems voor dit gebied en worden alleen hier gevonden. De inheemse salamanders kunnen worden gezien in de bergen of in kleine grotten.

Een hagedis in Ligurië

Ongewervelde dieren

Onder de vlinders, zijn de meest noemenswaardig vlinders de Sint-jansvlinder, de opvallende apollovlinder, de koningsmantel en de 'karner' blauwe vlinder. Onder de bijzondere Ligurische inheemse soorten bevinden zich de bedreigde soort grondkever Chrysocarabus, bladsprietkevers en steenvliegen.

Fauna en Flora

flora in Ligurië

Flora

Vanwege de geografische ligging, de complexe geomorfologie en het lokale klimaat, heeft Ligurië een opvallende en gevarieerde flora ontwikkelt met meer dan 3200 verschillende soorten planten, struiken en grassen. De primaire flora is Mediterraan; in het westen ziet u meer Pyreneese en Provençaalse soorten, terwijl u in de hoger gelegen delen Alpine plantsoorten tegenkomt.

Al deze soorten doen het goed en hebben veel lokale karakteristieke planten (endemie) gecreëerd; vooral de grotere planten, zoals olijf- en kastanjebomen en wijnstokken, maar ook de plaatselijke naaldbossen en de citrusbomen die verbouwd worden aan de kust en op de terrassen op het platteland. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw werden veel uitheemse soorten, voornamelijk afkomstig uit Noord-Afrika, geïntroduceerd in de drukke handelsgebieden. Een voorbeeld hiervan is de palmboom, dat een statussymbool van de Riviera is geworden. Sommige planten, zoals magnolia's, kwamen uit Azië.

bomen in Ligurië

flora in Ligurië

Het Ligurische klimaat maakt het mogelijk voor deze planten om te groeien, terwijl ze normaal gesproken verdrongen worden door de autochtone flora. Een schitterend voorbeeld hiervan is de Hanbury Tuin bij Ventimiglia, die ontstond door het initiatief van Thomas Hanbury en de Duitse tuinier Ludwig Winter.

Winter is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zuidwestelijke regio tot de ‘Bloemen Riviera’. De meest voorkomende palmen die u tegenkomt aan de Riviera zijn de Canarische dadelpalm (Phoenix canariensis), met z’n dikke, korte stam en de ‘echte’ dadelpalm (Phoenix dactylifera), met z’n smalle, hoge stam.

De evolutie van de inheemse plantsoorten, die alleen hier worden gevonden, hebben we te danken aan de ijstijd die de migratie veroorzaakte van veel soorten die oorspronkelijk in midden- en noord-Europa werden gevonden. De exemplaren die hier tegenwoordig worden gevonden, zijn in wezen levende fossielen van Europese flora en daarom wetenschappelijk van belang. De beste exemplaren hiervoor worden gevonden in het westen van Ligurië in Toraggio en Pietravecchia.

Kuststrook – Macchia: 0-200 boven de zeespiegel

De oorspronkelijke Macchia wordt niet veel gezien, wat komt door de intensieve veranderingen in de kuststrook door de mens. De Ligurische Macchia kan worden gevonden tot op 400 meter boven de zeespiegel en bestaat voornamelijk uit gaspeldoorn, wolfsmelk (euphorbia dendroides), zonneroosje (Cistus salvifolius, albidus monspeliensis), spoorbloem (Centranthus ruber), mastiekbomen, maagdenpalm, aardbeibomen, steeneiken (Quercus ilex), en ook aromatische kruiden zoals tijm, lavendel en rozemarijn. Typische bomen in de Macchia zijn de inheemse Campanula sabatia (provincies Imperia en Savona) en Campanula isophylla (regio rond Finale Ligure). 

Heuvelsteppe: 200 – 800 meter boven de zeespiegel

De heuvelsteppe wordt overheerst door olijfgaarden en in het westen kan het een hoogte van 800 meter bereiken. In deze omgeving zult u narcissen (Narcissus psuedo-narcissus, Narcissus peoticus), lelies (Alium nigrum), gekapperde kalfsvoet (Arisarum vulgare) en vele orchideeën van de soort Orchis (maculata, mascula, militaris) en spiegelorchissen (Ophrys spegodes, fuciflora, apifera, arachnitiformis, fusca, bertononii) tegenkomen. Ook vindt u hier dennen (Pinus pinaster, Pinus pinea), donzige eik (Quercus pubescens), steeneik (Quercus petraea), de eikenboom (Quercus robur), lijsterbes (Sorbus aucuparia), berk (Betula pendula) en beuk (Fagus silvatica). Bloemen die hier worden gevonden zijn bijvoorbeeld de Ligurische crocus (Crocus ligusticus), Tyrreense silene (Silene tyrrhena), cyclamen (Cyclamen purpurscens), pioenrozen en hondstand.

Berggebied: 800 – 2000 meter boven de zeespiegel

Het berggebied begint met dichtbegroeide bossen met kastanjes, beuken en eiken, die overgaan in naaldbossen met veel verschillende dennensoorten. Hierna gaat het over in lariksbossen die op hun beurt weer overgaan in grasland. De flora is rijk en vol inheemse soorten. Een bijzonderheid voor deze regio zijn de Mediterrane soorten in de hoger gelegen gebieden en de Noord-Europese soorten in de lager gelegen gebieden. De klokbloem (Phyteuma cordatum balbisii) heeft de ijstijd overleefd en wordt genoemd als één van de meest zeldzame bloemen van de Ligurische flora. Andere zeldzamen bloemen zijn: de anjer (Moehringia lebruni), de Alpenkwastjesbloem (Soldanella alpina), wolfsklauw en verschillende soorten cypergrassen die voornamelijk bij Rezzoaglio te vinden zijn.

Ligurische flora

bloemen in Ligurië

mooie flora in Ligurië

Ligurische landschappen

paarden in Ligurië

Fauna

De fauna in Ligurië is net zo interessant als de flora, met veel inheemse soorten die zich hebben ontwikkeld door de tijd heen door geïsoleerd te zijn. Ondanks dat de condities niet gunstig zijn, door toedoen van de mens (door bosbranden, vervuiling, misbruik van pesticides en natuurlijk de jacht), is de fauna nog steeds veelzijdig. De Ligurische fauna is Mediterraan en laat invloeden zien vanuit de Provence en Toscane. Sommige soorten hebben zelfs kenmerken van ver weg gelegen gebieden over zee (Marokko, Sardinië, Corsica). Een aantal inheemse soorten werden gekoesterd, maar meer voor de jacht dan uit liefde voor de natuur.

fauna in Ligurië

reptielen in Ligurië

Ligurische vissen

zoogdieren in Ligurië

Zeefauna

Dolfijnen, bultruggen, schildpadden en veel haaiensoorten zijn zeldzamer vergeleken met vroeger, maar zijn er nog steeds. Zeevogels doen het hier goed, zoals de jan-van-gent, de pijlstormvogel, de zeemeeuw en de aalscholver. Tijdens hun migratie, kunt u zeezwaluwen en eenden zien die hier uitrusten. In de moerasachtige gebieden van de rivierdelta’s kunt u reigers en kraanvogels vinden.

Zoogdieren

De zoogdieren van Ligurië zijn overal te vinden en zijn over het algemeen hetzelfde. U kunt hier vossen, eekhoorns, konijnen, dassen, steenmarters, slaap- en tuinmuizen, egels en everzwijnen vinden. Herten werden hier geïntroduceerd, en doen het goed hier, maar zijn niet inheems.

Vogels

Naast de gewone vogels zoals de merel, de vink etc. kunt u ook de heggenmus, de blauwe rotslijster, de specht, de jynx, de rode rotslijster en de koekoek vinden tot hoog in de bergen. Uilen en roofvogels komen veel voor. De steenuil, dwergooruilen en kerkuilen leven in de nabijheid van mensen. De bosuil, de ransuil en de oehoe zijn echter erg schichtig. Roofvogels die hier leven zijn: de slangenarend, de buizerd, de torenvalk, de zwarte wouw, de wespendief, de havik, de sperwer en op de rotswanden aan de kust kunt u vaak steenarenden zien. Soms kunt u bij Levante slechtvalken waarnemen.

Reptielen en amfibieën

In de reptielenwereld kan hier de trapslang, esculaapslang, de Europese masticophis, de gladde slang en de aspisadder worden gevonden. Boven de 1800 meter neemt de alpenlandsalamander het over van de vuursalamander. De levende barende of kleine hagedis hoort hier thuis tot in de hoogste gebieden van de Alpen en de Apennijnen. Sommige salamanders zijn inheems voor dit gebied en worden alleen hier gevonden. De inheemse salamanders kunnen worden gezien in de bergen of in kleine grotten.

Ongewervelde dieren

Onder de vlinders, zijn de meest noemenswaardig vlinders de Sint-jansvlinder, de opvallende apollovlinder, de koningsmantel en de 'karner' blauwe vlinder. Onder de bijzondere Ligurische inheemse soorten bevinden zich de bedreigde soort grondkever Chrysocarabus, bladsprietkevers en steenvliegen.

BlumenRiviera GmbH

Vakantiehuizen & accommodatie huur in Ligurië

Ossannastraße 7
80999 München
Duitsland
0049 170 48 58 68 6
info@blumenriviera.de

11 Jan - 14 Okt | Ma - Wo & Vr - Za: 10 - 19 uur, Zo: 12 - 18 uur
15 Okt - 10 Jan | Ma - Do: 14 - 18 uur

© 2000 - 2022 BlumenRiviera GmbH Vakantiehuizen & accommodatie huur in Ligurië

Fouten en wijzigingen voorbehouden, aanbod geheel vrijblijvend.